Van Cromvoirt onderhandelt. Ontzorgt. Met een optimaal resultaat voor uw bedrijf.

Van Cromvoirt zorgt voor een rechtvaardige schadeloosstelling en bedrijfscontinuïteit.

Met de juiste strategie loodst Van Cromvoirt u door dit complexe proces.

Over Van Cromvoirt Adviseurs

Heldere advisering

Soms moeten bedrijven wijken voor grootschalige infra-projecten door rijkswaterstaat en provincie, of door transformatie van oude wijken en woningbouw door gemeente/projectontwikkelaars. Hierbij is specialisme een absolute must. Bedrijven laten namelijk te vaak kansen liggen. Van Cromvoirt Adviseurs weet waar bedrijven recht op hebben, bepaalt een strategie op maat, verzorgt de onderhandeling over schadeloosstellingen, regelt indien nodig met zijn makelaarsexpertise de vervangende locatie en alles wat daarmee samenhangt, of het nu gaat om eigenaars, huurders of erfpachters.

Onze specialisaties

Bedrijfsverplaatsing

Van Cromvoirt Adviseurs zoekt en vindt voor ondernemingen vervangende bedrijfslocaties. Dit specialisme is onlosmakelijk met onteigeningsprocedures verbonden. Van Cromvoirt beschikt niet over een eigen portefeuille, maar weet wel precies wat er in de markt gaande is. Om niet alleen de oude, maar ook de nieuwe situatie voor de ondernemer optimaal in beeld te krijgen, is gedegen kennis van de onroerend-goedmarkt een vereiste.

Onteigening

Bij een onteigeningsprocedure beschikt de overheid niet alleen over een arsenaal aan kennis en mankracht, maar ook over de tijd om desnoods eindeloos door te gaan. Een ondernemer doet er goed aan om daar vanaf het begin deskundigheid tegenover te stellen. Onteigening is een complexe puzzel die niet alleen een strategische spelvaardigheid vereist, maar ook rust, helderheid en zakelijkheid.

Meer weten?

Neem contact met ons op voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek. Wij geven u kosteloos onze visie op uw zaak.

Veelgestelde vragen

Waar rook is is vuur. Zorg als ondernemer dat je goed op de hoogte bent van wat de status is van de plannen. Vaak zijn het nog studies en is er in de beginfase nog niet veel aan de hand. Een uitermate geschikte periode om je eigen grondpositie onder de loep te nemen omdat je nu nog de tijd hebt om maatregelen te nemen en de juridische en fiscale positie te optimaliseren zodat je er klaar voor bent als je benaderd wordt voor verkoop en verplaatsing van het bedrijf. Juist in dit stadium speelt een adviseur een hele belangrijke rol, want dan worden de kaarten geschud. Wij kunnen in dit stadium al tips geven die later van grote waarde kunnen zijn. Hierbij kunnen afspraken gemaakt worden over de kosten die pas betaald hoeven te worden zodra er concreet uitzicht bestaat op een eventuele transactie. Daar kan een lange periode tussen zitten maar wij hebben dat geduld en de tijd. Dus grondpositie en strategie in een vroeg stadium veilig gesteld en kosten vooruitgeschoven. Een eerste kennismakingsgesprek levert al zeer nuttige informatie op en is altijd kosteloos. Als dit leidt tot een vervolgtraject dat geven wij onze visie hierop en pas als die visie voor u akkoord is, gaan we met elkaar de opdracht aan.

Ja zeker, dit is een voorbode op bestemmingswijziging van uw gebied en een formeel besluit van het College van B&W en gemeenteraad, waar ter behoud van rechten bezwaar tegen moet worden ingediend. Hoe om te gaan met de WvG status vergt echt specialisme en een goede strategie. WvG is een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden en ook hierbij kunnen wij in een vroeg stadium adviseren over de juiste strategie en in geval van verlening opdracht afspraken maken over latere betaling van kosten. Een eerste kennismakingsgesprek levert al zeer nuttige informatie op en is altijd kosteloos. Als dit leidt tot een vervolgtraject dat geven wij onze visie hierop en pas als die visie voor u akkoord is, gaan we met elkaar de opdracht aan.

Dit zijn vaak lange trajecten die beginnen met studie en informatie avonden. Een uitermate geschikte periode om je eigen grondpositie onder de loep te nemen omdat je nu nog de tijd hebt om maatregelen te nemen om de juridische en fiscale positie te optimaliseren zodat je er klaar voor bent als je benaderd wordt voor verkoop en verplaatsing van het bedrijf. Juist in dit stadium speelt een adviseur een hele belangrijke rol, want dan worden de kaarten geschud. Wij kunnen dan tips geven die later van grote waarde kunnen zijn. Hierbij kunnen afspraken gemaakt worden over de kosten die pas betaald hoeven te worden zodra er concreet uitzicht bestaat op een eventuele transactie. Daar kan een lange periode tussen zitten maar wij hebben dat geduld en de tijd. Dus grondpositie en strategie in een vroeg stadium veilig gesteld en kosten vooruitgeschoven. Een eerste kennismakingsgesprek levert al zeer nuttige informatie op en is altijd kosteloos. Als dit leidt tot een vervolgtraject dat geven wij onze visie hierop en pas als die visie voor u akkoord is, gaan we met elkaar de opdracht aan.

U heeft in de regel 6 weken de tijd om een zienswijze of een bezwaar in te dienen wat u altijd moet doen, anders gaan er rechten verloren. Het verstandigst is om dit door een terzake deskundige adviseur te laten doen. Wij verzenden wekelijks zienswijzen en bezwaarschriften tegen overheidsbesluiten namens bedrijven en weten exact welke argumenten er ingebracht moeten worden. Als dat in de eerste fase van een bestemmingsplanprocedures niet goed of onvolledig gebeurt, kan dat grote nadelige gevolgen hebben bij de Raad van State (beroepschrift procedure) en de eventuele onteigeningsprocedure. Tegelijkertijd adviseren wij u over de juiste strategie en over de maatregelen die nu nog kunnen worden genomen zodat u er later klaar voor bent als u benaderd wordt voor verkoop en de onderhandelingen beginnen. Wij kunnen het gehele traject voor u duidelijk en overzichtelijk maken zodat u met een gerust hart met uw onderneming verder kan.

Dit is een afweging die vanuit vele hoeken kan worden belicht en vraagt echt om maatwerk. Meestal vraag ik aan mijn klanten in zo'n situatie om nog een keer de rug te rechten en vol te gaan voor de verplaatsing of in ieder geval; uitzicht daarop. Niet alleen houdt u recht op bedrijfsverplaatsingsvergoeding maar zorgt een goede adviseur ook voor een optie op een vervangende locatie. Dit levert voor de aandelen van uw bedrijf doorgaans een flinke waardestijging op zodat het mes aan 2 kanten snijdt.. Wij kunnen u hier uitgebreid over informeren en vervolgens de juiste strategie voorleggen. Het gehele traject kunnen wij voor u duidelijk en overzichtelijk maken, zodat u met een gerust hart met uw onderneming verder kan.

Welkom bij Van Cromvoirt Adviseurs

Contact

Algemeen: 070 - 3469765
Roel van Cromvoirt: 06 51 805 805

info@cromvoirtadviseurs.nl
www.cromvoirtadviseurs.nl

Westvlietweg 71-10
2495 AA, Den Haag

Laden...
Uw bericht is verzonden. Bedankt!