Onteigening betekent verhuizen

Van Cromvoirt bepaalt in overleg met de opdrachtgever de te volgen strategie en de te hanteren uitgangspunten. Deze vormen de basis voor de uit te onderhandelen schadeloosstelling en alle bijkomende voorwaarden en condities. Van Cromvoirt is in staat om een optimale transactie te bewerkstelligen, waarbij naast een rechtvaardige schadeloosstelling, opdrachtgever ook alle tijd en ruimte krijgt om zonder enige druk te zoeken naar een geschikte vervangende woning.

Gerechtelijke onteigening kent uitsluitend verliezers

Een overheid zal bij een maximaal dwarsliggende woningeigenaar geen soepele onderhandelingen nastreven, maar zal eerder geneigd zijn om zich in een dergelijk geval te ‘verschuilen’ achter de Onteigeningswet. Het is van belang dat de overheid begrip krijgt voor de situatie van de woningeigenaar, wat eerder zal leiden tot een optimaal onderhandelingsresultaat. Wanneer de overheid zich desondanks onredelijk opstelt, kan altijd nog gekozen worden voor een gerechtelijke procedure. Voor een leek is dit een lastig te maken afweging, Van Cromvoirt Adviseurs is ook bekend met de rekenmethodiek van de Rechtbank van deskundigen en kan adviseren bij het maken van de juiste keuze.