Een bedrijf kan te groot groeien

Een bedrijf kan te groot groeien voor zijn huisvesting, willen uitbreiden of op zoek zijn naar een locatie dichter bij zijn opdrachtgever. In alle denkbare gevallen van (vrijwillige) bedrijfsverplaatsing is Van Cromvoirt uw makelaar. De expertise van Van Cromvoirt Adviseurs die van pas komt bij onteigening, is immers ook van groot nut voor bedrijven die niet hoeven te verhuizen, maar het wel graag willen. Als geen ander kan Van Cromvoirt de bedrijfscontinuïteit bekijken, onderhandelen met betrokken gemeenten en in opdracht van de klant overgaan tot aanhuren of kopen. Daarbij houdt Van Cromvoirt voortdurend zijn kennis op peil van de onroerend-goedmarkt, bedrijfsvergunningen, bestemmingsplannen, jurisprudentie, marktverhoudingen en planologische ontwikkelingen.

Geregistreerd

Taxaties kunnen snel en vakkundig worden verzorgd. Behalve onteigeningsdeskundige en makelaar o.z. is Van Cromvoirt ook geregistreerd bij de Stichting Register Taxateurs O.Z. onder nummer BV05.515.827, als Register-Taxateur (RT) Bedrijfsmatig Vastgoed. Het ‘keurmerk’ RT garandeert vakbekwaamheid en integriteit volgens de eisen van de Stichting (zie ook www.registertaxateurs.nl).

taxaties-1