Bedrijven zijn in beweging, soms gewenst, soms gedwongen. Ruimtelijke ontwikkelingen (transformatie, herstructurering van bedrijfsterreinen, aanleg infrastructuur) kunnen verplaatsing afdwingen, maar ook een te krap geworden locatie of een uitbreiding van afnemers of productie. Van Cromvoirt Adviseurs biedt planologische en juridische kennis over onteigening en uitplaatsing, verzorgt de taxatie van (bedrijfs)vastgoed, neemt de onderhandelingen over schadeloosstellingen voor zijn rekening en verzorgt voor u de aankoop/aanhuur van vervangende bedrijfshuisvesting.

Foto sloop Autobinck

Bedrijfsverplaatsing

Van Cromvoirt Adviseurs zoekt en vindt voor ondernemingen vervangende bedrijfslocaties. Dit specialisme is onlosmakelijk met…

Lees meer

Makelaardij

Een bedrijf kan te groot groeien voor zijn huisvesting, willen uitbreiden of op zoek zijn naar een locatie dichter bij zijn …

Lees meer

Onteigening

Bij een onteigeningsprocedure beschikt de overheid niet alleen over een arsenaal aan kennis en mankracht, maar ook over de …

Lees meer